Izjava o zasebnosti

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Miriturin commerce LLC (v nadaljevanju “podjetje”) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu. To vključuje besedila, fotografije, ilustracije, animacije, zemljevidi, avdio-video posnetki, računalniški programi, idr.

Brez pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela.

ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

VARNOST
Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Podjetje se pri tem zavezuje, da bo zaščitilo vašo zasebnost. Vaše podatke bomo uporabili zgolj za namene, katere smo vam predstavili ob registraciji ter naredili vse potrebno, da ne bo prišlo do njihove kraje in zlorabe.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za dano opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

PRAVICA DO ZASEBNOSTI
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani Spletne trgovine Palača Nakita, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

GDPR UREDBA IN PRAVICA DO INFORMACIJE IN POPRAVKA PODATKOV
Uporabnik spletne trgovine lahko preko posebnega obrazca zahteva Poročilo o podatkih uporabnika, ki jih hrani spletna trgovina in sicer s klikom na povezavo Dostop do podatkov. Kot upravitelj podatkov lahko na zahtevo uporabnikov/kupcev predložimo pregled podatkov, ki jih hranimo o njih in v katere namene se njihovi podatki obdelujejo. Uporabnik spletne trgovine ima možnost zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, tako, da se prijavi v nadzorno ploščo trgovine s svojimi prijavnimi podatki, ki jih je navedel ob registraciji in tako spremeni svoje osebne podatke.

Če ni zakonitih razlogov za hrambo osebnih podatkov kupca, ima posameznik pravico do izbrisa podatkov. Uporabnik preko posebnega obrazca Izbris računa/profila zahteva izbris svojih osebnih podatkov in sicer s klikom na povezavo Dostop do podatkov.

Postopek preverjanja istovetnosti uporabnika je avtomatiziran in ne zahteva preverjanja ali drugega poseganja v postopek izdaje poročila s strani lastnika spletne trgovine. Ob ustrezni potrditvi istovetnosti uporabnika se mu na njegov e-mail naslov pošlje izčrpno poročilo v skladu z GDPR uredbo.

ZAKAJ BOMO UPORABILI VAŠE PODATKE ?
Kot registrirani uporabniki portala Palača Nakita lahko objavljate različne vsebine, komentirate in ocenjujete. Pri registraciji zato potrebujemo vaše ime in priimek, ki bosta ostala znana le nam. Vkolikor se želite s svojimi aktivnostmi predstaviti tudi drugim obiskovalcem, bomo pri tem vedno navajali le vaš izbrani psevdonim. Če si psevdonima ne boste izbrali, vas bomo predstavljali kot člana oz. članico portala Palača Nakita . V vsakem primeru je vaša anonimnost zajamčena.
Če želite na portalu Palača Nakita opraviti nakup, potrebujemo poleg navedenih podatkov tudi vaš naslov in telefonsko številko. To nam omogoča, da zagotovimo nemoten proces končne izvedbe vašega naročila in da vas lahko obvestimo o morebitnih spremembah ob naročilu.

Vaše podatke bomo občasno uporabili le zato, da vas obvestimo o pomembnejših spremembah, novih storitvah in posebnih ponudbah na naših spletnih straneh, za katere z gotovostjo trdimo, da za vas predstavljajo pomembne informacije. 

ALI BO PODJETJE POSREDOVALO VAŠE PODATKE TRETJIM OSEBAM?
Ne! Brez vaše posebne privolitve, jih ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali z nobeno drugo ustanovo, podjetjem ali fizično osebo, razen v primeru zahteve s strani uradnih oseb in organov pregona.

NAROČANJE NA E-NOVICE
Spletno mesto vključuje možnost naročanje na e-novice, ki so orodje za ohranjanje stika med uporabnikom in podjetjem. Splošne e-novice so namenjene obveščanju o novostih na spletnem mestu in v podjetju, nagradnih igrah, svetovanju uporabnikom ipd. Za naročilo e-novic uporabnik vpiše svoj elektronski naslov in ime, na katerega bo prejemal obvestila. Ponekod lahko vpiše tudi ostale podatke, a le-ti niso obvezni.

Podjetje se obvezuje, da bo tako pridobljene podatke zbiralo in hranilo izključno za pošiljanje e-novic in jih ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.

Naročnik e-novic se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic, ravno tako enostavno, kot se je nanje prijavil. Z odjavo se uporabnikov elektronski naslov izbriše s seznama naročnikov e-novic.

VAŠA PRIVOLITEV
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili portala Palača Nakita . O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.

V Santa Fe, ZDA, 8.5.2018